Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wynajmu apartamentów przez Lw- Booking

 1. Minimalny okres najmu to 1 dzień,
 2. Sprzątanie jest osobno płatne jednorazowo do każdego przyjazdu, zatem im większa ilość nocy tym opłata za pobyt jest mniejsza w przeliczeniu na ilość nocy. Sprzątanie następuje po wyjeździe gości
 3. W wypadku zgubienia kluczy pobierana jest opłata 60 zł
 4. Nie pobieramy kaucji, ale prosimy o wypełnienie formularza, oraz danych adresowych i numeru telefonu.
 5. Podczas rezerwacji pobieramy zaliczkę w wysokości opłaty za 1 noc ceny wybranego apartamentu, termin opłaty zależny jest od terminu przyjazdu i może być indywidualnie uzgodniony.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji do 7 dni przed przyjazdem, obciążymy Gościa kwotą w wysokości ceny 1 nocy wartości rezerwacji.
 7. Dla firm rezerwujących mieszkania istnieje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania wstępnej rezerwacji i wystawienie faktury proforma jeśli jest potrzebna do dokonania wpłaty zaliczki .
 8. Podawane ceny są cenami brutto dla osób prywatnych i zawierają 8% VAT.
 9. Po dokonaniu płatności natychmiast otrzymacie Państwo na podany w formularzu rezerwacji e-mail potwierdzenie rezerwacji i voucher będący ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji wraz z adresem apartamentu i  osobą kontaktową przekazująca klucze.
 10. Wifi, garaż i media i wszystkie udogodnienia przypisane do danej oferty są wliczone w cenę.
 11. Odbiór kluczy odbywa po wcześniejszym ustaleniu godziny telefonicznie.
 12. Przekazanie kluczy do apartamentu  następujące na podstawie dowodu osobistego lub paszportu
 13. Uregulowanie pełnej należności za wynajem przez najemcę w chwili przekazania kluczy.
 14. Wykwaterowanie następuje w apartamencie w dniu opuszczenia apartamentu przez Gościa w obecności naszego przedstawiciela lub bez obecności naszego przedstawiciela , wówczas Gość zgadza się na weryfikację stanu lokalu po jego opuszczeniu  przez nasz serwis sprzątający /techniczny .
 15. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15.00 do 11.00 – w zależności od dostępności istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wymeldowania.
 16. Możliwość rezerwacji na ten sam dzień możliwa tylko do godziny 21.00.- po tej godzinie przyjazd jest możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu.
 17. Zwierzęta domowe są akceptowane w wybranych apartamentach.
 18. W apartamencie może przebywać tylko taka ilość osób jaka była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji lub przed przyjazdem.
 19. W apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 20. Niedozwolone jest głośne słuchanie muzyki, organizowanie przyjęć, imprez okolicznościowych, zachowania zakłócające spokój.
 21. Mieszkanie nie może być podnajmowane osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniane.
 22. Apartament nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych, spotkań biznesowych, imprez towarzyskich, sesji zdjęciowych, nagrań video bez zgody i oddzielnej umowy i wyceny  przez Lepsze wnętrza.
 23. Palenie jest zakazane w apartamentach i na klatkach schodowych.
 24. Najemca zobowiązuje się do korzystania z mieszkania oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 25. Rezerwacje mogą dokonać tylko osoby dorosłe.
 26. Rezerwacja jest skuteczna w momencie otrzymania potwierdzenia mailowo.
 27. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na apartament o podobnym lub wyższym standardzie i w podobnej lokalizacji w tej samej cenie.
 28. Niniejszym informujemy, że firma czyni wszelkie starania,  aby na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia apartamentów/nieruchomości jak również jego stanu, oraz dokonuje czynności w celu utrzymania ich standardu. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy, rozstrój zdrowia, uszkodzenia ciała, choroby, śmierć gości apartamentów oraz ich straty materialne lub niewygody spowodowane podczas pobytu w lokalu albo w związku z pobytem w nim, wynikające ze stanu lokalu/nieruchomości, stanu instalacji elektrycznej, hydrauliki, warunków atmosferycznych czy zaniedbań właściciela. Dodatkowo firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie mienie gości, rzeczy osobiste gości, samochód i jego zawartość podczas pobytu, oraz wszelkie inne rzeczy przechowywane w apartamentach i nie odpowiada za utracone korzyści gości.
 29. Goście będą odpowiedzialni za wszelkie szkody lub zniszczenia powstałe w ich mieniu lub mieniu jakichkolwiek innych osób/podmiotów, przebywających w apartamentach. Goście zobowiązują się, że w przypadku, w którym jakakolwiek osoba trzecia wystąpiłaby przeciwko Firmie z jakimkolwiek roszczeniem lub żądaniem dotyczącym naprawienia szkody lub zniszczenia w mieniu takiej osoby lub jakichkolwiek innych osób/podmiotów, bądź podjęłaby względem Firmy inne działania mające na celu pociągnięcie jej do odpowiedzialności z tytułu powstałej szkody lub zniszczenia w mieniu gości lub jakichkolwiek innych osób/podmiotów,  goście zaspokoją roszczenia, spełnią żądania takiej osoby trzeciej. Goście zgadzają się na wycenę szkód dokonaną przez Firmę i zobowiązują się nie zgłaszać żadnych sprzeciwów wobec dokonanej wyceny. Goście zobowiązują się dokonać bezwarunkowej akceptacji kosztów powstałych szkód w apartamencie oraz zrzekają się wszelkich roszczeń oraz sprzeciwów co do wyceny szkód. W przypadku zaistniałych szkód spowodowanych przez Gości , Goście zobowiązują się pokryć koszty zniszczeń lub strat w wyposażeniu. Lepsze Wnętrza sp z o.o.. potrąca kwotę oszacowanej szkody z podanej przy rezerwacji karty kredytowej. Goście niniejszym wyrażają zgodę na takie potrącenie. W sytuacji gdyby kaucja nie była wystarczająca na pokrycie szkód, Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkód i wyraża zgodę na obciążenie swojej karty kredytowej kwotą odpowiadającą wartości zaistniałych szkód.
 30. Goście powinni zawiadomić przedstawiciela LW – booking o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 31. W przypadku spowodowania szkód lub/i naruszenia regulaminu  naliczone zostaną dodatkowe kary umowne, za każdy przypadek naruszenia regulaminu, nie wyłączona jest możliwość dochodzenia osobno odszkodowania ponad wartość kar umownych.
 32. Ponadto Firma jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej oraz wartości innych szkód, nie możliwych do wyceny w momencie ich likwidacji
 33. W uzasadnionych przypadkach Goście zobowiązują się do udostępnienia mieszkania obsłudze w dowolnym momencie po uprzednim podaniu terminu przez pracowników Lepszych Wnętrz.
 34. Dokonując rezerwacji na naszych stronach internetowych Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych .  Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 35. Szanuje prywatność Gości i zobowiązujemy się przechowywać informacje o klientach w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Wejście na naszą stronę internetową jest równoznaczne ze zgodą na naszą politykę dotyczącą ochrony danych osobowych, w szczególności o wykorzystaniu tych informacji, o których mowa poniżej.
 36. Lepsze Wnętrza sp z o.o. NIP: 5213755877, które zarządzają najmem apartamentów i Lw – booking sp z o.o. NIP: 5213824897 – który zarządza najmem w apartamencie przy ulicy Woronicza – Apartament z Widokowymi Tarasami – nie sprzedają i nie przekazują danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń Lepsze Wnętrza w przypadku naruszenia jego praw / dóbr przez Klienta. Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.
 37. Rezerwacja apartamentu jest jednoznaczna z akceptacją tego regulaminu.

Postanowienia ogólne W kwestiach nie ujętych w poniższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.